Volleyballen met QR-code

//Volleyballen met QR-code

Volleyballen met QR-code

Vanaf zaterdag 6 november zullen alle sporters en publiek vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs (QR-code) moeten kunnen tonen. Sommige mensen zullen blij zijn met deze maatregel, andere niet. Het goede nieuws is dat we, in tegenstelling tot een jaar geleden, nog steeds kunnen volleyballen. Maar helaas stelt deze regelgeving ons als club weer voor andere vervelende uitdagingen.

Binnensportverenigingen
De politiek heeft besloten dat de QR-code bij buitensportlocaties niet meer nodig is omdat het logistiek te ingewikkeld is om dit te handhaven op een sportcomplex met diverse ingangen. Hierbij gaan ze voorbij aan het feit dat het voor een sportclub om een heel andere reden nog veel lastiger is om te handhaven, omdat nu het ene lid mogelijk tegen het andere lid moet zeggen dat hij niet meer naar binnen mag. Binnensportclubs worstelen met de wijze waarop ze QR-codecontrole moeten handhaven. In een sportvereniging zijn alle leden gelijk en werk je niet met gezagsverhoudingen zoals in het bedrijfsleven of op school. Zelfs een voorzitter is niet meer dan een ‘primus inter pares’ (zoek dat maar op).

Onze doelstellingen
Wij hebben als club tot doel om volleyballen voor onze leden mogelijk te maken en om de belangen van onze leden te behartigen. En dat dienen wij langs de wettige weg te bereiken, zoals in de statuten staat. We gunnen het iedereen om te volleyballen, maar we zijn nu ook gehouden aan deze coronamaatregelen. Helaas betekent dit dat wanneer binnen een team niet iedereen een QR-code kan tonen, dit tot dilemma’s kan leiden. Mogelijk kan je al veel gedoe voorkomen als je je op tijd laat testen.

Wat zijn de regels
Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De Nevobo en het NOCNSF bespreken de doorvertaling en de interpretatie van deze regelgeving en misschien zit er nog licht tussen de letter en de geest van de wet. We zijn ook nog in gesprek met de gemeente, met Sport.Gouda en houden contact met andere clubs, om te zien hoe we hier de komende tijd richting aan kunnen gaan geven. Op de pagina met veelgestelde vragen van het NOCNSF vind je een overzicht van alle regels. Hier staat bijvoorbeeld dat je als sporter of publiek wel een QR-code moet kunnen tonen, maar ook dat er weer uitzonderingen zijn voor personen met een functionele taak zoals trainers, coaches of andere vrijwilligers!

Portier
Sport.Gouda, als eigenaar van De Zebra en medebelanghebbende in deze situatie, levert op zaterdag 6 november een portier die op QR-codes zal controleren, dat ontlast ons als leden van de worsteling om te moeten handhaven. Het is nog niet bekend of dit een permanente en/of een werkbare oplossing is. Dit gaan we de komende tijd ondervinden, evalueren en indien nodig bijstellen. We hopen op jullie medewerking en respect voor elkaar.

Andere volleybalclubs
Houd er bij uitwedstrijden rekening mee dat andere volleybalclubs allemaal hun eigen interpretatie zullen hebben van deze regels, strenger of soepeler, dat zullen we moeten respecteren. Check van tevoren op hun website of ze er nog iets over zeggen. En als je getest moet worden, plan dat op tijd in.

Tenslotte
We realiseren ons dat dit een hele lastige situatie is en dat je er gefrustreerd of teleurgesteld van kan worden. En misschien voel je je niet vrij om er over te praten en loop je er mee te tobben. Weet dat we een vertrouwenscontactpersoon hebben, dat is Bonnie en je kunt haar bereiken via vertrouwenscontactpersoon@vollingo.nl. En schroom niet om contact op te nemen met voorzitter@volllingo.nl als je nog vragen of suggesties hebt.

2021-11-15T19:58:30+01:00 5 november 2021|