13 oktober: Algemene Ledenvergadering

//13 oktober: Algemene Ledenvergadering

13 oktober: Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van VollinGo nodigt alle leden van harte uit om de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij te wonen. De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op:
Woensdag 13 oktober 2021 om 20.00 uur in de kantine van sporthal De Zebra.

De uitnodigingen zijn inmiddels per mail verstuurd met daarbij de volgende bijlagen:

  1. Agenda ALV 2021
  2. Notulen ALV 2020
  3. Algemeen Jaarverslag 2020-2021
  4. Schema van aftreden bestuursleden
  5. Beleidsplan 2021-2024 VollinGo

De financiële stukken kunnen worden opgevraagd door een mail te sturen naar secretaris@vollingo.nl.

Bij agendapunt 4 zal het aanstaande aftreden van Kirsti Huizinga, verantwoordelijk voor de portefeuilles Technische Zaken, Partners en Communicatie/PR, worden aangekondigd. Zij maakt het lopende seizoen gewoon af. M.i.v. dit seizoen is ook al Ester Caljouw afgetreden, verantwoordelijk voor Beach en Jeugdzaken, dus zijn wij op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Mocht je geïnteresseerd zijn, wil je meer weten, spreek Kirsti of één van de andere bestuursleden even aan in de hal of stuur een mail naar secretaris@vollingo.nl .

Jeugdleden zijn welkom, maar zij kunnen zich ook laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger. In die gevallen is ook een ouder/verzorger van deze jeugdleden van harte welkom op de ALV.

We vernemen graag van tevoren of je aanwezig kunt zijn en wij verwachten een afmelding als je onverhoopt toch niet kan komen. Laat het ook weten als je wel een stem zou willen uitbrengen, maar niet in persoon aanwezig kan/wil zijn. Stuur alsjeblieft zo snel mogelijk doch uiterlijk dinsdag 12 oktober per mail naar secretaris@vollingo.nl of je wel, of helaas niet naar de ALV komt.

2021-10-10T14:04:57+01:00 1 oktober 2021|