VollinGo’s privacyverklaring

/VollinGo’s privacyverklaring
VollinGo’s privacyverklaring 2018-08-10T18:32:00+01:00

VollinGo verwerkt met de grootst mogelijke zorg de persoonsgegevens van haar leden. Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Ledenadministratie: via o.a. naam, adres en contactgegevens;
  • Sportadministratie: t.b.v. bijvoorbeeld teamindeling, spelerskaart, wedstrijdformulier, scheidsrechtersregistratie, Nevobo;
  • Financiële administratie: voor de inning van contributie en toelagen;
  • Vrijwilligersadministratie: voor de indeling van taken en communicatie hierover;
  • Communicatie: t.b.v. informatievoorziening naar / tussen onze leden of naar ons publiek.

VollinGo deelt geen persoonsgegevens met derden anders dan voor hierboven genoemde doeleinden. Gegevens worden gedeeld met de Nevobo, want leden van VollinGo zijn ook automatisch lid van de Nevobo (zoals gemeld in de statuten). De Nevobo vraagt de verenigingen om de ledenadministratie in het programma Sportlink bij te houden.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor haar doeleinden en hierbij worden wettelijke bewaartermijnen gehanteerd, bijvoorbeeld zeven jaar voor financiële transacties.

Leden van VollinGo hebben het recht tot inzage, correctie en verwijdering van hun persoonsgegevens, deze laatste voor zover niet strijdig met een van de genoemde doeleinden. Neem hiervoor contact op met ledenadministratie@vollingo.nl. Om er zeker van te zijn dat je bent wie je zegt dat je bent, verzoeken we je om bij je aanvraag een kopie van een identiteitsbewijs mee te sturen waarop je eventueel je ID-/paspoortnummer en burgerservicenummer zwart kunt maken.

Wij vragen onze leden (16 jaar en ouder) of de ouder/voogd van onze jeugdleden (tot 16 jaar) om toestemming om hun persoonsgegevens te verwerken. Leden kunnen hun toestemming intrekken om persoonsgegevens te gebruiken voor doeleinden anders dan hierboven vermeld. Een ouder/voogd kan dit doen namens jeugdleden tot 16 jaar. Neem hiervoor contact op met secretaris@vollingo.nl.

VollinGo spant zich tot het uiterste in om de persoonsgegevens te beschermen via technische en organisatorische maatregelen.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies voor het meten van websitebezoek. Deze gegevens zijn anoniem en worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

VollinGo beseft dat dit ingewikkelde materie is en staat open voor vragen of voor suggesties tot verbetering. Neem hiervoor contact op met voorzitter@vollingo.nl.