Scheidsrechters

//Scheidsrechters
Scheidsrechters 2022-07-02T14:40:30+01:00

Wie fluit op welk niveau?

Elke wedstrijd in de jeugd (excl. CMV) en senioren dient gefloten te worden door een scheidsrechter met een licentie. Als een wedstrijd door een scheidsrechter wordt gefloten zonder de juiste licentie krijgt de vereniging enkele weken de tijd om te zorgen dat desbetreffende scheids de juiste licentie behaald, anders volgt een boete.

Het benodigde licentieniveau is afhankelijk van wat voor wedstrijd er wordt gefloten:

 • Jeugdwedstrijden (excl. A/B regio/topklasse jeugd): Spelregelbewijs
 • Seniorenwedstrijden 3e/4e klasse: Spelregelbewijs
 • Seniorenwedstrijden 1e/2e klasse + A/B regio/topklasse jeugd): Vaardigheidstraining (intern)
 • Seniorenwedstrijden promotieklasse/3e divisie: Scheidsrechterscursus regionaal (verschillende externe varianten)
 • Seniorenwedstrijden hoger dan 3e divisie: Scheidsrechterscursus nationaal

Voor alle wedstrijden tot en met de 1e klasse is de verenging zelf verantwoordelijk voor het indelen en opleiden van scheidsrechters met de juiste licentie. Teams die hoger spelen dan de 1e klasse worden (deels) gefloten door scheidsrechters aangewezen door de Nevobo (zogenaamde regioscheidsrechters). Dit betreft vooral scheidsrechters die uitkomen voor een andere vereniging. Als tegenprestatie verlangt de bond van alle verenigingen waar regioscheidsrechters worden ingedeeld (i.e. promotieklasse/3e divisie heren/dames) dat zij gelicenseerde scheidsrechters beschikbaar stellen voor eenzelfde aantal wedstrijden, de zogenaamde leveringsplicht. Wordt aan de leveringsplicht niet voldaan dan kan een vereniging geen teams hebben die in de promotieklasse/3e divisie uitkomen. Op dit moment geldt het volgende w.b. de leveringsplicht:

Niveau Aantal scheidsrechters Leveringsplicht (per team)
Dames promotieklasse 1 12
Heren promotieklasse 2 12
Dames/heren 3e divisie 2 24

Als teams hoger dan 3e divisie spelen worden scheidsrechters op nationaal niveau ingedeeld door de Nevobo en geldt geen leveringsplicht meer.

Welke afspraken gelden er voor fluiten en scheidsrechters bij VollinGo?

 • Jeugdteams: Alle jeugd A spelers fluiten bij de CMV-wedstrijden (mini’s) indien nodig. Jeugd A-leden sluiten aan bij het spelregelcafé wanneer het georganiseerd wordt
 • Seniorenteams 3e/4e klasse: alle spelers hebben het spelregelbewijs en 1 of 2 spelers mogen 1e/2e klasse fluiten. De aanwijzer verenigingstaken zal proberen deze teams aan te wijzen op hun niveau of bij jeugdwedstrijden maar het kan voorkomen dat er 1e/2e klasse of topklasse A/B gefloten moet worden (als er geen andere teams zijn die op dezelfde dag spelen).
 • Seniorenteams 2e klasse en hoger: alle spelers hebben het spelregelbewijs en 3 of meer spelers mogen 1e/2e klasse fluiten. Elk team heeft ook 1 of 2 spelers die als tweede scheidsrechter in de promotieklasse mogen fluiten (om bij herenteams in de promotieklasse ingedeeld te kunnen worden).
 • Seniorenteams promotieklasse/3e divisie: Naast bovenstaande verwachting geldt voor teams in de promotieklasse/3e divisie de regel dat minstens 50% van de leveringsplicht door de teams zelf wordt voldaan. In de praktijk betekent dit: dames/heren promotieklasse – 6 wedstrijden, dames/heren 3e divisie – 12 wedstrijden. Dit is nodig om de teams uit te laten komen op deze niveaus, bij tekort worden teams uitgeschreven voor de Nevobo.
 • Alle leden: Om aan de leveringsplicht te voldoen is naast een minimale bijdrage vanuit de teams die uitkomen op het niveau waar de leveringsplicht ontstaat ook nog de inzet van enkele leden die vrijwillig fluiten in de promotieklasse en 3e divisie. Hiervoor roepen we alle leden die zich als scheidsrechter willen ontwikkelen zich op zich te melden bij het bestuur: technischezaken@vollingo.nl.

Hoe kom ik zelf of mijn teamgenoten aan de benodigde licentie?

 • VolleyMasterz Spelregelbewijs: Alle seniorleden kunnen zelfstandig via de website Volleybalmasterz een spelregelbewijs halen wat hen in staat stelt te fluiten zoals hierboven vermeld t/m de 3e klasse.
 • Vaardigheidstraining in de Zebra: Deze vaardigheidstraining wordt 1 of 2 keer per jaar georganiseerd door de scheidsrechterscoördinator. Na het volgen van deze training is men direct bevoegd te fluiten t/m de 1e klasse. Aanmeldingen voor deze cursus kunnen gestuurd worden naar technischezaken@vollingo.nl.
 • Module 2e scheidsrechter: In deze training van 3 uur worden scheidsrechters die al tot 1e klasse mogen fluiten opgeleid tot scheidsrechter die als 2e scheids mogen fluiten in de promotieklasse en 3e divisie. Deze cursus wordt afhankelijk van de animo georganiseerd i.v.m. een minimum aantal deelnemers. Aanmeldingen voor deze cursus kunnen gestuurd worden naar technischezaken@vollingo.nl.