Terugblik op de ledenvergadering

//Terugblik op de ledenvergadering

Terugblik op de ledenvergadering

Rood-wit-blauw

Onze jaarlijkse ledenvergadering was dit jaar op de woensdag na de herfstvakantie. Net als vorig jaar tegelijkertijd met een Champions League wedstrijd, waarin dit keer Feyenoord moest aantreden. In onze kantine waarin doorgaans blauw-rode shirts te zien zijn, waren ineens ook wit-rode kleurcombinaties te zien bij een van de bestuursleden. Gelukkig was een ander bestuurslid zo attent geweest zijn VollinGo juichsjaal om te doen waardoor de balans werd hersteld.

Algemeen beleid

Het Algemeen Jaarverslag 2022-2023 werd doorgenomen, waarin teruggeblikt wordt op het gevoerde beleid in het vorige seizoen. Stefan gaf nog extra toelichting op het onderwerp over de overgang van talentenlijn naar verenigingsbrede volleybalontwikkeling. Ook is nog een overzicht gegeven van de bestaande en nieuwe partners die onze club financieel ondersteunen. Na afloop van dit agendapunt hebben de aanwezigen unaniem decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde en te voeren beleid.
Het huidige beleidsplan is nog van toepassing tot en met 2024, dus volgend jaar wordt er gewerkt aan een nieuwe versie.

Financieel beleid

Vervolgens werd de financiële stand van zaken doorgenomen. De afgelopen seizoenen waren lastig in financieel opzicht, maar gelukkig viel het vorige seizoen gunstiger uit dan eerder bedacht. En met alle nieuwe partners en de te verwachten kantine-inkomsten zal volgend jaar hopelijk weer wat beter gaan. Het contributievoorstel is besproken en daar is nog feedback op gegeven om te zien hoe we hier volgend jaar nog wat aan kunnen verbeteren. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en de aanwezigen positief geadviseerd om decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid, wat vervolgens unaniem werd verleend.

Bestuurswisseling

In deze ledenvergadering moest er alleen gestemd worden op de nieuwe termijn van Laura als secretaris en daar had niemand bezwaar tegen. Dit is wel het laatste seizoen voor Laura, dus volgend jaar hebben we een nieuw bestuurslid nodig. Het goede nieuws is dat we hiervoor al met iemand in gesprek zijn…

Jubileumjaar

Vervolgens is er even gesproken over het feit dat VollinGo op 25 mei 2024 twintig jaar bestaat. Om die reden willen we 2024 uitroepen tot een jubileumjaar waarin we graag een aantal leuke jubileumactiviteiten willen doen. Daarvoor doen we als bestuur een oproep aan leden om een jubileumcommissie te vormen, het liefst een leuke mix van huidige leden en leden die er 20 jaar geleden ook bij waren.

Vrijwilligers en jubilarissen

Als laatste punt is er een overzicht doorgesproken van nieuwe vrijwilligers op diverse rollen, en de vrijwilligers die onlangs gestopt zijn. Komend seizoen hebben we twee jubilarissen in de club, want Arno en Léon zijn beide 25 jaar lid.

Meer weten?

Houd de website in de gaten voor meer informatie over het jubileumjaar, de vacatures en de partners/sponsoring.

 

2023-12-03T20:58:35+01:00 31 oktober 2023|