Talentontwikkeling

/Talentontwikkeling
Talentontwikkeling 2020-06-05T18:51:29+01:00

Om een goede volleyballer te worden zijn twee dingen nodig: heel hard werken en natuurlijk is het hebben van enig talent ook een vereiste. VollinGo heeft als doel om talentvolle spelers zich op zo jong mogelijke leeftijd te laten ontwikkelen. Daartoe krijgen zij de mogelijkheid om extra te trainen. VollinGo heeft bij de meisjes en dames een Talentenlijn, waarvoor elk jaar opnieuw gekeken wordt wie hiervoor in aanmerking komen. Soms kan het gebeuren dat een kind om wat voor reden dan ook niet volledig in beeld is bij de TC om mogelijk deel uit te maken van de Talentenlijn. We willen daarom ook ouders, die merken dat hun kind een sterke ambitie heeft om verder te komen in het volleybal, uitnodigen om hierover het gesprek met de TC aan te gaan. We kunnen dan samen kijken in hoeverre het voor het kind haalbaar is en of het past.ilse&john

Naast het Speler Volg Systeem, gebeurt dit middels selectietrainingen bij de jeugd aan het einde van het seizoen en zogenaamde ‘open trainingen’ bij de senioren. Uiteraard is er de wens om een dergelijke Talentenlijn ook voor de jongens en heren op te bouwen. Middels kennismakingscursussen in Gouda proberen we (naast ook meisjes) meer jongens vanaf 4 jaar kennis te laten maken met volleybal, om zo van onderaf onze jongensafdeling uit te breiden. Een heel mooi resultaat daarvan is inmiddels al zichtbaar; onze mini’s bestaan uit evenveel jongens als meiden! En bij de jeugd zijn we heel trots dat we nu een A, een B en zelfs twee C teams hebben bij de jongens.

Trainen bij VollinGo

Bij VollinGo krijgen de jeugdspelers minstens één keer in de week training. Als je tot een selectieteam hoort, train je minimaal twee keer in de week. Je betaalt dan wel meer contributie. De ideale situatie is dat jeugdspelers twee trainingen per week krijgen. Daarnaast zorgen we ervoor dat ambiteuze en talentvolle spelers en speelsters die (nog) niet in een selectieteam spelen, ook de mogelijkheid krijgen om extra te trainen bij een hoger team. Zo zorgen we voor voldoende uitdaging en de juiste doorstroming naar een volgend niveau.

Het Regionaal Talent Centrum

Naast trainen bij VollinGo is er voor talentvolle jeugd nog een extra mogelijkheid om zich te ontwikkelen, namelijk via het Regionaal Talent Centrum (RTC). Hier krijgen jonge talenten vanaf 11 tot en met 15 jaar de kans om samen, onder deskundige leiding, te trainen en beter te worden. Er zijn vanaf 2018-2019 vijf RTC’s in Nederland, het dichtstbijzijnde vanuit Gouda is het RTC Rotterdam. VollinGo bekijkt elk jaar of er jeugdspelers zijn die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen volgens de daarvoor geldende herkenningscriteria. Daarbij wordt uiteraard overlegd met het kind en de ouders. Maar ook ouders zelf die merken dat hun kind meer uitdaging nodig heeft in het volleybal, meer uren zou willen maken, kunnen hier initiatief in nemen. Wel adviseren we daarbij om altijd even met de TC te overleggen. Ook willen we benadrukken dat het mogelijk mee mogen doen aan selectietrainingen van het RTC geen garanties biedt voor het ook daadwerkelijk geselecteerd worden. Die beslissing ligt altijd bij de trainers van het RTC.

Meer informatie vind je hier.

Wil je meer trainen of meer over extra trainingen weten? Praat dan altijd eerst met je eigen trainer. Want die kent jou (op volleybalgebied) het beste!