Restitutie

/Restitutie
Restitutie 2015-11-13T19:28:30+01:00

Indien je door dwingende omstandigheden (bijvoorbeeld zwangerschap of blessures die langer duren dan 2 maanden) tijdelijk geen gebruik kunt maken van de rechten die het lidmaatschap van de vereniging met zich meebrengt, dan kun je schriftelijk dispensatie c.q. restitutie van de verenigingscontributie aanvragen bij de penningmeester. De dispensatie c.q. restitutie betreft de periode waarin je je recht als lid niet hebben kunnen uitoefenen met dien verstande dat je altijd minimaal de verenigingscontributie voor een verenigingslid verschuldigd bent. Er kan geen restitutie over de NeVoBo-contributie worden aangevraagd.

Je komt bij VollinGo dus in aanmerking voor restitutie bij een aaneengesloten afwezigheid van meer dan 2 maanden. De eerste 2 maanden afwezigheid ben je gewoon contributieplichtig, bij een langer durende periode kun je restitutie aanvragen. VollinGo rekent uitsluitend met hele maanden, bij een afwezigheid van 2,5 maanden zul je dus restitutie ontvangen voor 2 maanden.

Heb je nog vragen of wil je restitutie aanvragen, stuur dan een mail naar penningmeester@vollingo.nl.