Opzeggen

/Opzeggen
Opzeggen 2023-11-16T22:48:46+01:00

Als je je lidmaatschap wilt opzeggen, dan moet je dat op tijd aan ons doorgeven! Doe je dit niet, dan zul je toch een deel van de kosten voor het (volgend) seizoen moeten betalen.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Als je een volgend seizoen niet meer bij VollinGo wilt volleyballen, dan dien je vóór 1 juni je lidmaatschap op te zeggen. In de statuten staat namelijk dat dit twee maanden voor het einde van het verenigingsjaar aan de secretaris gemeld moet zijn (art.9). Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Opzeggen tijdens het seizoen is ongebruikelijk aangezien volleybal een teamsport is en onze TC erop rekent dat iemand die ingedeeld wordt ook daadwerkelijk het hele seizoen blijft. Wil je om dringende redenen toch tijdens het seizoen opzeggen – die redenen vernemen wij heel graag – dan dien je eveneens rekening te houden met een opzegtermijn van twee maanden. Uiteraard kun je gedurende die twee maanden gewoon actief blijven trainen en gaan we ervan uit dat we op je kunnen blijven rekenen met wedstrijden. Dit geeft onze TC dan de tijd om een oplossing te zoeken.

Of alleen restitutie?

Overigens hoef je je lidmaatschap niet op te zeggen als je enkele maanden afwezig bent in verband met bijvoorbeeld een zwangerschap of een langdurige blessure. Voor die situaties bieden we de mogelijkheid voor restitutie van contributie. Lees daarover meer op deze pagina.

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?

Je lidmaatschap zeg je op door een e-mail te sturen naar secretaris@vollingo.nl of ledenadministratie@vollingo.nl.
Schriftelijk kan uiteraard ook. Stuur dan een opzeggingsbrief naar:

Ledenadministratie VollinGo
Frank van der Tang
Joubertstraat 54
2806 GE Gouda
E ledenadministratie@vollingo.nl

Let op: mondelinge opzegging, per WhatsApp of op enige andere wijze dan hierboven genoemd, is niet geldig!

Wat gebeurt er als ik mijn opzegging heb verzonden?

Als we je opzegging hebben ontvangen, controleren we eerst of je aan alle verplichtingen hebt voldaan (zie ook art.9 van de statuten). We kijken dus of je de verschuldigde contributie hebt betaald en eventueel je wedstrijdtenue hebt ingeleverd. Zolang je nog niet alles hebt betaald en ingeleverd, blijf je lid van onze vereniging maar melden we je wel al af bij de Nevobo. Als alles binnen is melden we je af bij de ledenlijst.

Verhuisd, ander e-mailadres of telefoonnummer?

Ben je verhuisd? Geef dan je nieuwe adres door aan de vereniging, zodat we onze ledenlijst up to date kunnen houden. Stuur hiervoor een mail naar ledenadministratie@vollingo.nl of stuur een verhuiskaartje naar de ledenadministratie. Ook als je een nieuw mobiel telefoonnummer of e-mailadres hebt, vernemen we dat graag via een korte mail aan de ledenadministratie.