Jeugd

/Jeugd
Jeugd 2021-10-16T12:22:27+01:00

Er wordt bij VollinGo het gehele jaar door gevolleybald; van augustus tot en met mei wordt er in de zaal, in sporthal de Zebra gevolleybald. Van mei t/m september wordt er gebeachvolleybald. Zoals je ziet zit er wat overlap in deze periodes, het beachseizoen begint zodra het mooi weer wordt, soms zelfs al in april als de zaalcompetitie nog niet is afgelopen en eindigt pas als het weer het niet meer toelaat om naar buiten te gaan. In die overlapperiode wordt er door sommigen zowel binnen als buiten getraind en gespeeld. De essentie is in iedere geval, dat er altijd gevolleybald kan worden!

VollinGo heeft veel jeugdleden: ruim 150 kinderen van 4 tot 18 zijn actief.

Doelstelling

De jeugdcommissie heeft als doelstelling:

Het aanbieden van mogelijkheden aan jeugd van 4 tot 18 jaar om het volleybalspel en de daarbij behorende technieken aan te leren, het zich verder eigen te maken en zich verder te ontplooien. Spelvreugde en sociale vorming spelen hierbij een belangrijke rol.

De jeugdcommissie zal aan de hand van het beleidsplan proberen de doelstelling te halen.

Leden Jeugdcommissie

  • Richard van Dijk (voorzitter)
  • Debora Keus
  • Jessica Zuidam
  • Rogier Mulder
  • Linda Amelink

Contact opnemen met de jeugdcommissie? Klik hier.

Indeling

De voltallige jeugd is ingedeeld in trainingsgroepen, waaruit de teams die aan de competitie gaan deelnemen, worden gevormd. Bij de jongere jeugd zal de indeling vooral op leeftijd plaats vinden, bij de oudere jeugd zal ook het spelniveau een rol gaan spelen.

De volgende indeling is voor de jeugd gemaakt:

De begeleiding

Er wordt naar gestreefd om voor elk team een vaste coach te vinden. Gelukkig is dat in onze vereniging voor de meeste teams wel het geval. De coach begeleidt zijn of haar team voor, tijdens en na de wedstrijden. De coach wordt ondersteund door een coördinator van de jeugdcommissie. In september wordt er voor de ouders van de mini-leden een informatie avond georganiseerd en voor de nieuwe jeugdleden en hun ouders een spelregelochtend.

Competitie spelen

jeugdVoor de jeugd is er een eigen competitie opgezet door de NeVoBo. Deze competitie duurt een half seizoen, waarna er opnieuw een indeling van de poules plaatsvindt.

Zodra de teams bekend zijn en ingeschreven zijn voor de competitie zal er medewerking worden gevraagd van de ouders. Alle spelers krijgen aan het begin van het seizoen een overzicht van alle te spelen wedstrijden voor het komende seizoensdeel.

Voor het vervoer naar uitwedstrijden wordt op de ouders gerekend. De begeleiders van de teams zijn verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van de rijbeurten. De jeugd speelt zoveel mogelijk in de directe omgeving van Gouda, hoe ouder de jeugd hoe verder weg er gespeeld gaat worden. De regio Mid-West strekt zich grofweg uit van Den Haag tot Veenendaal. Dit lijkt veel, maar de noord-zuid afstand is niet groot.

De aanvoerder van het team is verantwoordelijk voor de spelerskaarten.
Actuele competitiestanden vind je op de teampagina’s.

Alleen in de periode kort na het uitreiken van het programma is het mogelijk om wijzigingen aan te vragen. Is de competitie eenmaal begonnen, dan zijn aanpassingen niet meer mogelijk en worden er door de bond straffen opgelegd als een team niet kan komen. Houd hier rekening mee!

Activiteiten

De jeugdcommissie probeert jaarlijks iets extra’s voor de jeugdleden te organiseren. Dat kan zijn het bezoeken van een wedstrijd in de eredivisie, een buitenactiviteit, een feestavond en het meedoen aan het Mix-toernooi. Ook wordt er elk voorjaar een jeugdkamp georganiseerd.

Trainers en trainingstijden

Dit wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt via email en tevens wordt dit schema hier gepubliceerd.