Info voor trainers

/Info voor trainers
Info voor trainers 2023-03-15T23:21:16+01:00

Deze pagina is bedoeld voor al onze trainers. O.a. trainingsstof, het VollinGo-handboek, links naar interessante websites en andere inspiratie. Heb je aanvullingen/suggesties, altijd welkom! Stuur ze naar webmaster@vollingo.nl.

Via onderstaande websites zijn trainingen beschikbaar:

Algemeen

Verenigingsbreed is het de bedoeling dat alle VollinGo trainers werken volgens het Handboek VollinGo Volleybal Technieken

Voor trainers van de mini’s en speeltuin

Specifiek voor CMV is VollinGo in het bezit van uitgebreide instructies en syllabi. Deze downloads zijn voor VollinGo mini-trainers. Let wel op: deze informatie is van VollinGo en is bedoeld voor eigen gebruik. I.v.m. copyright mag niets van de inhoud van deze documentatie worden gekopieerd, verder verspreid of gepubliceerd. We hebben deze documentatie op een beveiligde omgeving ondergebracht, toegang middels wachtwoord. Dit wachtwoord is bij webmaster@vollingo.nl op te vragen. Klik hier voor de beveiligde omgeving.

Naast CMV is er ook Action Volley, bedacht door Remko Kenter, Remko Kenter, al jaren actief als trainer van mini’s bij Sliedrecht Volleybal. Action Volley staat voor: fun, cool, smash, score en games. Er staan ontzettend leuke oefeningen in zijn nieuwe Action Volley Oefeningenboek, dus doe er je voordeel mee! Het boek is helaas te groot om als bestand hier te plaatsen, maar is op te vragen bij de jeugdcommissie.

Kleding voor trainers

Met ingang van seizoen 2018-2019 heeft VollinGo, dankzij partner De Boer – Maatwerk in keukens, trainingsjacks en -shirts voor onze trainers. Deze samenwerking geldt voor 3 jaar. De kleding blijft te allen tijde eigendom van VollinGo. De trainers hebben de jacks en shirts in bruikleen en dienen deze, als zij stoppen als trainer, in te leveren bij de partnercommissie.

De trainers dragen de kleding tijdens het geven van alle trainingen (en coaching) bij en namens VollinGo, dus ook bij clinics, lessen op scholen. En daarnaast ook als er evenementen zijn waar VollinGo betrokken is en herkenbaarheid van onze club gewenst is.

Gedragscode

VollinGo hanteert de gedragscode zoals opgesteld door NOCNSF.

VOG

Trainers bij VollinGo zijn verplicht een VOG te overleggen aan de secretaris. Deze dient elke 3 jaar vernieuwd te worden. Dit wordt bijgehouden door de secretaris, deze zal jou informeren als jouw VOG verlopen is en zorgen voor een nieuwe aanvraag.